Archiwum Tagu

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO Galilea

solneuwielbienie_blog_galilea_1

GALILEA jest wspólnotą nowej ewangelizacji wyrosłą z charyzmatu Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

Continue reading…

Grupa PDF

solneuwielbienie_blog_pdf

Grupa PDF zawiązała się w 1997 roku w Krakowie. Jej członkowie pochodzą z różnych stron Polski, Kraków jest dla nich jakby wspólnym mianownikiem.

Continue reading…